Aramak

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ALICI, işbu Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda kabul ederek, taraflar arasında akdedilecek olan mesafeli satış sözleşmesinin akdinden önce, satıcı iletişim bilgileri, siparişi verilen ürünlerin özellikleri, vergiler dahil ürün fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerinin SATICI tarafından kendisine tam, doğru ve eksiksiz bir şekilde sağlandığını teyit etmektedir.

MADDE 1. SATICI BİLGİLERİ

ÜNVANI : Lavin Concept

MERKEZ ADRESİ : NİŞANCI MAH. EYUP MESCİDİ SOK. NO:34 D:4 EYUP / İSTANBUL

TELEFON :  0850 302 02 59

E-POSTA ADRESİ : info@lavinmobilya.com

MADDE 2. ALICI BİLGİLERİ

ADI SOYADI: 

 ADRESİ: 

E-POSTA ADRESİ: 

TEL:

ALICI, işbu maddede verdiği bilgilerin doğru ve kendisine ait olduğunu kabul eder. Verilen adres bilgileri ile ALICI’ya ulaşılamaması durumunda SATICI’nın sorumluluğu bulunmayacaktır ve bundan dolayı tüm sorumluluk ALICI’ya ait olacaktır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNLER

Mesafeli satış sözleşmesine konu olan ürün/ürünlerin adı, kodu (cinsi, türü, modeli, rengi), miktarı, satış bedeli aşağıdaki gibidir:

MADDE 4. TESLİMAT DETAYLARI

ÜRÜN, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, paketlenmiş ve sağlam olarak teslim edilir. Savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir. ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

MADDE 5. NAKLİYELİ ÜRÜNLER TESLİMATI

ALICI tarafından sipariş verildikten sonraki günden başlamak üzere 2-8 hafta günü içerisinde ürün teslimata hazır hale getirilir. Nakliye ile gönderilecek ürünler gönderime hazır olduğunda teslimat için uygun haftanın belirlenmesi için SMS ve e-posta yoluyla ALICI’ya ulaşılır. Kesinleşmiş teslimat tarihi, ALICI tarafından seçilen 7 günlük aralıktan SATICI’nın belirleyeceği bir güne planlanır. Planlanan teslimat tarihinden 1-3 gün önce SMS veya arama yoluyla ALICI’ya ulaşılır ve ALICI’nın onayı alınır. Teslimat günü, teslimat için gelmeden önce gün içerisinde aranıp bilgi verilir. ALICI’nın özel durumu veya belirtilen adreste kimsenin bulunmadığı ve teslimatın gerçekleştirilemediği durumlarda, 2. teslimat en az 14 gün sonrası için yeniden planlanır ve yeni nakliye organizasyonu için SATICI ekstra nakliye ücreti talep eder. İstanbul içi teslimatlarda Kurulum içeren nakliyeli teslimatlarda, kurulum teslimat ile aynı gün yapılır. İstanbul dışı teslimatlarda kurulum müşteriye aittir. Binada yük asansörü olmaması ve ürünün bina içine sığmaması gibi durumlar için asansör tutulması gerekirse sorumluluk ALICI’ya aittir.

MADDE 6. CAYMA HAKKI VE BU HAKKIN KULLANILAMAYACAĞI HALLER

6. ALICI siparişi verdiği tarihten, siparişin onaylanması aşamasına ve her halükarda siparişin verildiği tarih dâhil olmak üzere ilk iki(2) gün içerisinde siparişi iptal etme hakkına sahiptir; ancak siparişin onaylanmasından ve her halükarda siparişin verildiği tarih üzerinden iki(2) gün geçtikten sonra siparişi iptal etmek hakkı yoktur. ALICI’nın ürün/ürünlerin kendisine teslim edilmesine müteakip 6.1.hükmü gereği cayma hakkı saklıdır.

6.1. ALICI, sipariş verdiği ve işbu Ön Bilgilendirme ile onayladığı ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI’nın cayma hakkını kullanabilmesi için bu süre içerisinde SATICI’ya yazılı olarak bildirimde bulunması,  ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması veya mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması ve bu şekilde kullanılmamış olması şarttır.

6.2. Cayma hakkı süresinin başlama tarihinin belirlenmesinde, ALICININ veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin ürünü teslim aldığı gün esas alınır.

6.3. ALICI’ya teslim edilen ürün/ürünlerde, ALICI’nın talepleri doğrultusunda üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle ALICI’nın talepleri karşılanacaksa ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır. SATCI, ALICI’nın talepleri ile ilgili tadilat, değişiklik ya da ilaveleri 35 (otuz beş) iş günü içerisinde tamamlamak ve ALICI’ya teslimatı yapacaktır. SATICI, tadilat, değişiklik ya da ilave yapması sonucunda ek bir ücret talep etmeyecektir.  SATICI ürün/ürünlerin tadilat, değişiklik ya da ilavesini yaparak, ALICI’ya teslimatı yapmaması halinde ücretin iadesi işlemi gerçekleştirilecektir.

6.4. Cayma hakkının kullanılması halinde, ürün/ürünlerin bedeli, ürün/ürünlerin cayma hakkının SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 1-2 hafta içerisinde ALICI’nın satın alırken  kullandığı ödeme aracına  uygun  şekilde ALICI’ya iade edilir.

6.5. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimde bulunduğu tarihten itibaren SATICI’ya ulaştırmak üzere planlamaya uymak zorundadır.

6.6. Sipariş öncesinde ALICI’nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır. ALICI, cayma hakkını “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik” te düzenlenen hususlar birlikte aşağıdaki sözleşmeler ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla benzer sözleşmelerde cayma hakkını kullanamayacaktır:
– ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler,
– Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler,
– Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler,
– Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

6.7. ALICI tarafından cayma hakkı, ürün/ürünlerin kendisine teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) günlük süre içerisinde yazılı olarak SATICI’ya bildirimde bulunmak suretiyle kullanması durumunda, SATICI, istanbul dışındaki ürün/ürünleri ilk satıldığı haliyle yani demonte edilmiş olarak  fatura aslı ile birlikte teslim almakla yükümlüdür. ALICI’nın almış olduğu ürün/ürünlerde hediye veya promosyon bulunması halinde bunlarında iade edilmesi gerekmektedir. ALICI cayma süresi içinde ürün/ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu olup, ALICI ürün/ürünlerin bedelinde meydana gelen değer azalmasını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak ürün/ürünlerde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan dolayı ürün/ürünler tekrar satılamayacak bir hale gelmiş ise bu ürün/ürünler iade alınmayacaktır.  SATICI, cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri SATICI’nın belirttiği nakliye şirketi aracılığıyla ve SATICI ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır. İstanbul dışı alımlarda  ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri kendi tercih ettiği SATICI’nın anlaşmalı olduğu nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda nakliye bedeli ALICI tarafa bildirilir. Şirket iadelerinde, iade faturası düzenlenme zorunluluğu bulunmaktadır. ALICI cayma hakkı ve nakliye hakkında bilgi için SATICI firma ile iletişime geçilmesi gerekmektedir.

MADDE 7. BAŞVURU

Tüketici şikâyet ve itirazları konusundaki başvurular, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın belirlediği parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı SATICI’nın ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabilmektedir.

MADDE 8. BİLGİ

7.1. İşbu Ön Blgilendirme Formu’nda yer alan bilgiler, kullanılan uzaktan iletişim araçlarına uygun olarak ve iyiniyet ilkeleri çerçevesinde ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verilmektedir.

7.2. Mesafeli satış sözleşmesinin ve ön bilgilendirme formunda yer alan Alıcı’nın bazı kişisel bilgilerini (ad-soyad, telefon,TC Kimlik Numarası adres veya e-posta adresleri vb. gibi) Satıcı veri sorumlusu sıfatıyla saklamaktadır.

Satıcı, işbu sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da alışveriş aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, TC Kimlik Numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; gerektiğinde Alıcı ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir veya işleyebilir. Kişisel Veriler aynı zamanda Satıcı’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma, pazar araştırmaları ve iletişim/pazarlama faaliyetleri yapmak için, Satıcı’nın işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Alıcı, Satıcı’nın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek ve/veya tüzel kişilere, üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul eder.

Alıcı; dilediği zaman Kanun kapsamında Veri Sorumlusu Satıcı’ya başvurarak kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenen kişisel verileri varsa bunlara ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bu verilerin amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerindeki hataların düzeltilmesini ve eğer aktarım yapılmışsa ilgili üçüncü kişiden bu düzeltmenin istenmesini talep etme, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme, İşlenen verilerin neticesinde kişi ile ilintili olumsuz bir sonuç çıkmasına itiraz etme, Kanun’a aykırı veri işleme nedeniyle zararının ortaya çıkması halinde zararını yasalar çerçevesinde talep etme hakkına sahiptir.

ALICI
Ad Soyad:
Email:
Tarih :

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

  1. TARAFLAR

1.1. SATICI

ÜNVANI : Lavin Concept (Lavin Mobilya)

MERKEZ ADRESİ : NİŞANCI MAH. EYUP MESCİDİ SOK. NO:34 D:4 EYUP / İSTANBUL

TELEFON :  0850 302 02 59

E-POSTA ADRESİ : info@lavinmobilya.com

1.2 ALICI:

ADI SOYADI: 

 ADRESİ: 

E-POSTA ADRESİ: 

TEL:

  1. TANIMLAR

  1. a) ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN: ALICI’nın istekleri doğrultusunda özel olarak üretilen ve/veya kurulum gerektiren ürünlerdir. Örneğin kumaş rengi ve türü değiştirilen koltuklar, ahşap malzeme özelliği değiştirilen mobilyalar, kurulumu ve montajı yapılan ürünler, özel ölçü üretilen ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN kategorisine girer.b) STANDART ÜRÜN: ALICI’nın istekleri doğrultusunda özellikleri değiştirilmeyen ürünlerdir.c) NAKLİYELİ ÜRÜN: ÜRÜN teslimatının nakliye tarafından gerçekleştirildiği ürünlerdir.ç) KARGOLU ÜRÜN: ÜRÜN teslimatının kargo firmalarıyla gerçekleştirildiği ürünlerdir.d) SANAL POS:LAVİN CONCEPT MAĞAZA’larında bilgisayar ortamında yapılan kredi kartı ödeme metodunu ifade eder.f) PAYLİNK kredi kartı ödeme sistemini ifade eder.g) İNTERNET SİTESİ: www.lavicom internet sitesini ifade eder.h) İMALAT: Satışın yapıldığı Lavin concept üretim yerini ifade eder.ı) ALICI: ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişi

  1. KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.lavinmobilya.com uzantılı web sitesinin, aplikasyonunun ve buna bağlı tüm uygulamaların (“İnternet Sitesi”) üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiği, Ön Bilgilendirme Formu ve internet sitesinde nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürünlerin (“Ürün”) sunumu ve satışı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun (“6502 Sayılı Kanun”) ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince Tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  1. ÜRÜN

Sözleşme konusu ürünün veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, ödeme şekli ve temel nitelikleri aşağıdaki şekildedir.

  1. ÖDEME ŞEKLİ

5.1. KREDİ KARTI İLE ÖDEME

  1. a) ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemini tercih ettiğinde İNTERNET SİTESİ’nde alışverişini tamamlamadan önce ilgili sayfada kredi kartı bilgilerini girecektir.b) ALICI, uygun olduğu ölçüde yer alan taksit seçeneklerinden dilediğini tercih edebilir veya tek çekim seçeneği ile ödemeyi gerçekleştirebilir.c) ALICI’nın bankası kampanyalar düzenleyerek seçilen taksit adedinin daha üstünde bir taksit adedi uygulayabilir, taksit öteleme gibi hizmetler sunabilir. Bu tür kampanyalar ALICI bankasının inisiyatifindedir ve SATICI’nın bilgisi dâhilinde olması durumunda İNTERNET SİTESİ’nde kampanyalar hakkında bilgi verilmektedir.ç) ALICI’nın taksit seçeneklerinden birisini tercih etmesi durumunda kredi kartının hesap kesim tarihinden itibaren sipariş toplamı taksit adedine bölünerek kredi kartı özetine ALICI bankası tarafından yansıtılacaktır. Banka taksit tutarlarını küsurat farklarını dikkate alarak aylara eşit olarak dağıtmayabilir. Detaylı ödeme planının oluşturulması ALICI bankasının inisiyatifindedir.d) Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.e) ALICI’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde ALICI bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır.f) ALICI, kredi kartı ile ödeme yöntemi sırasında verilecek kart bilgilerinin doğruluğundan sorumlu olacaktır.g) Kredi kartı ile ödeme yöntemi seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5.2. HAVALE/EFT İLE ÖDEME

  1. a) ALICI, havale/EFT ile ödeme yapmayı tercih ettiğinde SATICI’nın banka IBAN bilgileri ALICI ile elektronik ortam da ve sipariş formunda paylaşılacaktır.b) ALICI, havale/EFT ile ödemeyi gerçekleştirdikten sonra ödemenin SATICI banka hesabına ulaşmasından sonra siparişi onaylanacaktır. .

  1. TESLİMAT

  1. a) ALICI tarafından sipariş verildikten sonraki günden başlamak üzere 2-8 hafta günü içerisinde ürün teslimata hazır hale getirilir. Savaş, doğal afet, ayaklanma, grev, lokavt, sel, yangın, deprem gibi SATICI’nın herhangi bir kusuru olmaksızın ortaya çıkan ve makul önlemlerle engelleyemeyeceği hallerde bu süre uzayabilir.

  1. b) ÜRÜN, ALICI’nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa, paketlenmiş ve sağlam olarak teslim edilir.c) Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi SATICI edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.d) ÜRÜN, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.e) Adalara, denizaşırı yerlere teslimat yapılamamaktadır.

  1. NAKLİYELİ ÜRÜNLER TESLİMATI

  1. a) Nakliye ile gönderilecek ürünler gönderime hazır olduğunda teslimat için uygun günün belirlenmesi için SMS ve e-posta veya whatsapp yoluyla ALICI’ya ulaşılır. Kesinleşmiş teslimat tarihi, ALICI tarafından seçilen 7 günlük aralıktan SATICI’nın belirleyeceği bir güne planlanır.b) Planlanan teslimat tarihinden 1-3 gün önce SMS/Whatsapp veya arama yoluyla ALICI’ya ulaşılır ve ALICI’nın onayı alınır.c) ALICI’nın özel durumu veya belirtilen adreste kimsenin bulunmadığı ve teslimatın gerçekleştirilemediği durumlarda, 2. teslimat en az 14 gün sonrası için yeniden planlanır ve yeni nakliye organizasyonu için SATICI ekstra nakliye ücreti talep eder.d) İstanbul içi alımlarda kurulum içeren ve nakliye ile yapılan teslimatlar da, kurulum teslimat ile aynı gün yapılır. Farklı bir gün için kurulum ayarlanmaz.e) Teslimat sırasında bir problem fark edilmesi durumunda, probleminwhatsapp hattı üzerinden yetkililere problemin fotoğrafıyla bildirilmesi gereklidir.

  1. f) Binada yük asansörü olmaması ve ürünün bina içine sığmaması gibi durumlar için asansör tutulması gerekirse sorumluluk ALICI’ya aittir.

  1. CAYMA HAKKI, ÜRÜN İADESİ VE DEĞİŞİMİ
   ALICI siparişi verdiği tarihten, siparişin onaylanması aşamasına ve her halükarda siparişin verildiği tarih dâhil olmak üzere ilk iki(2) gün içerisinde siparişi iptal etme hakkına sahiptir; ancak siparişin onaylanmasından ve her halükarda siparişin verildiği tarih üzerinden iki(2) gün geçtikten sonra siparişi iptal etmek hakkı yoktur. ALICI’nın ürün/ürünlerin kendisine teslim edilmesine müteakip 6.1.hükmü gereği cayma hakkı saklıdır.

   a) ALICI, STANDART ÜRÜN’lerde teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin yazılı bildirimde bulunmak suretiyle sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.i) Tüketici Cayma hakkı süresi, mal teslimine ilişkin sözleşmelerde ALICI’nın ÜRÜN’ü teslim aldığı gün başlar. ALICI cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimde bulunduğu tarihten itibaren 10 (on) gün içinde malı SATICI’ya ulaştırmak üzere SATICI’nın belirteceği adrese geri göndermek zorundadır.ii) Cayma talebinizi, cayma hakkı süresi dolmadan SATICI firmanın 1.1.maddede belirtilen iletişim araçları yoluyla da iletilebilinecektir.iii) ALICI’ya teslim edilen ürün/ürünlerde, ALICI’nın talepleri doğrultusunda üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle ALICI’nın talepleri karşılanacaksa ürün/ürünler ile ilgili olarak cayma hakkı kullanılamayacaktır. SATCI, ALICI’nın talepleri ile ilgili tadilat, değişiklik ya da ilaveleri 35 (otuz beş) iş günü içerisinde tamamlamak ve ALICI’ya teslimatı yapacaktır. SATICI, tadilat, değişiklik ya da ilave yapması sonucunda ek bir ücret talep etmeyecektir.  SATICI ürün/ürünlerin tadilat, değişiklik ya da ilavesini yaparak, ALICI’ya teslimatı yapmaması halinde ücretin iadesi işlemi gerçekleştirilecektir.

  1. iv) ALICI’nın cayma hakkı kullanım süresi bittikten sonra, ürün/ürünler iade alınmamaktadır.

  1. b) ALICI, ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN’lerde cayma hakkını kullanamaz. ALICI’nın cayma hakkı kullanım hakkı olmayan ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN’lerde, kabul etmek tamamıyla SATICI’nın inisiyatifinde olmak üzere ALICI’nın iade talebini geri çevirmemek adına ÜRÜN fiyatı üzerinden ÖZELLEŞTİRİLMİŞ ÜRÜN’lerde %35 kesinti ile iade alma hakkına sahiptir. Bu talep teslim tarihinden sonraki 7 gün için geçerlidir.c) SATICI, cayma hakkının kullanılması nedeni ile ALICI’nın iade edeceği ürün/ürünleri SATICI’nın belirttiği nakliye şirketi aracılığıyla ve SATICI ile önceden mutabık kalınmak sureti ile belirlenecek zamanda (tarihte) alacaktır.

  1. GARANTİ KAPSAMI VE SATIŞ SONRASI HİZMETLER

  1. a) Satılan ÜRÜN, LAVİN CONCEPT tarafından 2 sene boyunca garanti kapsamındadır.

  1. b) ÜRÜN’de bir kusur olduğu fark edildiği durumlarda SATICI, 30  iş günü  içinde sorunu çözmeyi taahhüt eder. Teslimat anındaki kusurlar, teslimat anında SATICI’ya bildirilmelidir.c) ALICI’nın kullanım hatasından kaynaklı durumlar Garanti Kapsamında değildir.

  1. ÖDEME İADESİ VE PROSEDÜRÜ

  1. a) SİPARİŞ İPTALİ ile ilgili ödeme süreci, ALICI’nın talebi göndermesi ile birlikte en geç 10 iş günü içerisinde başlatılır.

  1. b) ÜRÜN iadesi ile ilgili iade ödeme süreci, ÜRÜN’ün SATICI’ya ulaşmasını takip eden 3 iş günü içinde başlatılır.

10.1. KREDİ KARTI İLE ÖDEMEDE İADE

  1. a) ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Banka tarafından ALICI’ya yapılacak iade şekli BANKA ile ALICI arasında olup SATICI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.b) SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.c) Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Kredi kartıyla yapılan ödemelerin iadesi aynı kredi kartına yapılır.

10.2. MOBİL POS KREDİ KARTI İLE ÖDEMEDE İADE

  1. a) ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa Banka ALICI’ya geri ödemesini taksitle yapmaktadır. Banka tarafından ALICI’ya yapılacak iade şekli BANKA ile ALICI arasında olup SATICI’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.b) SATICI bankaya ürün bedelinin tamamını tek seferde ödedikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak hamil taraf hesaplarına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları, eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra, iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.c) Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. SATICI, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda bahsedilen prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

10.3. HAVALE/EFT ILE ÖDEMEDE İADE

ALICI’nın beyan ettiği banka hesabına iade yapılır.

başa dön
Lütfen Ürün Seçiniz
Ürün sepetinize eklendi